Virksomheder hos Workspace

WORKSPACE tilbyder en lang række faciliteter og muligheder, og du bestemmer selv i hvilken udstrækning du ønsker at benytte disse.

 Mange af faciliteterne og mulighederne står til gratis afbenyttelse for lejerne, men da behovene ikke er ens i de forskellige virksomheder, vil der også være faciliteter og tilvalg, hvortil der er knyttet en brugerbetaling.

Central beliggenhed – uanset, hvor du kommer fra…

Med en beliggenhed imellem Ringvejen O2 og Ringgade O1, og med kort afstand til Aarhus centrum, ligger WORKSPACE særdeles centralt og attraktivt.

De logistiske fordele fortsætter, for hos WORKSPACE stiller vi de mange P-pladser, der fordeler sig rundt på matriklen, til rådighed for lejerne, deres kunder og forretningsforbindelser.