Company-flow er et allround mediebureau, som har valgt at arbejde med alle aspekter af en kommunikativ opgave. Vi laver det rent journalistiske, det grafiske, det mediemæssige, samt det salgsmæssige. Vi er et team bestående af pressefotograf, reklamefilmfolk, kunstfotograf, samt portrætfotograf. Yderligere har vi tilknyttet tolke, såfremt der skal laves opgaver i udlandet. Bla. kan vi hjælpe dig i rumænske og tysktalende lande. 

Vores kundegruppe er; virksomheder der har valgt at outsource deres kommunikative afdeling, samt nyopstartede SMV-virksomheder der har en historie de gerne vil fortælle. 

Vi kan levere både i udlandet og i Danmark. 

Projekter kunne være; 

1 føljeton omkring et projekt. Nyt byggeri, ny afdeling, nye medarbejdere m.fl. 

1 fotoreportage omkring et givent emne; miljø, nye jobs, fremtiden m.fl 

Alle vores folk er professionelle og har hver især arbejdet i deres branche i mere end 5 år. Vi består af alt lige fra seniorer til juniorer. 

Ud over at fotografere på jorden/gulvet, har vi også droner så vi kan tage billeder ovenfra. 

Opfølgning 

Når opgaven er tilendebragt, sørger vi endvidere får at få historien eksponeret til medierne, så du ikke behøver at stå med udfordring. Vi har adgang til mange medier.