gd-powernet

Historie
GD Powernet A/S er stiftet som et søsterselskab til GD A/S i Fredericia, hvor aktiviteterne fra Otra Danmark A/S videreføres, idet Sonepar koncernen i august 2013 besluttede at lukke Otra Danmark A/S.
Begge selskaber inkl. medarbejdere i GD A/S og Otra Danmark A/S har arbejdet inden for branchen i mange år, og har en lang historik og erfaring med producenter og salg af komponenter og leverancer til de danske energiselskaber.

GD Powernet A/S
GD Powernet A/S udbyder komponenter og tekniske løsninger inden for distribution og transmission til energiselskaberne i Danmark.
Vi udvælger producenter af højteknologisk udstyr worldwide for at være i stand til at tilbyde state-of-the-art teknisk know-how og rådgivning.

Mission
At være vore kunders foretrukne samarbejdspartner på energiområdet baseret på kompetente medarbejdere, personlige relationer og et bredt produkt program.

Globale ressourcer – lokal styrke
Vores danske energiplan med sine ambitiøse målsætninger om integration af mere decentral vedvarende energi stiller transmissions- og distributionsselskaber overfor nye teknologiske udfordringer. Vi arbejder på et marked, hvor der i disse år og i de kommende sker en del opgraderinger og udbygning af nettet i Danmark ifm. at opnå de politiske mål med 50 % vedvarende energi i 2020 og 100% i 2035.

Link til egen hjemmeside: www.gdpowernet.dk