AjourCare

AjourCare arbejder ud fra kerneværdierne: Nærvær, Udvikling og Professionalisme.

Vi hjælper mennesker med respiratoriske udfordringer, hvor der er behov for et hjælperteam.
Herudover stiller vi sundhedsfagligt uddannede vikarer til rådighed for sygehuse, psykiatri og kommuner.

Link til egen hjemmeside: www.ajourcare.dk

Reader Interactions