Epiito

I Epiito skaber vi løsninger til øget forståelse for komplekse forhold igennem anvendelse af interaktive visualiseringer i Virtual Reality.
Med vores løsninger understøtter vi brugerprocesser i forbindelse med opførsel af nye faciliteter indenfor sundhedssektoren og de forbundne forandringer der vil påvirke de fremtidige medarbejdere af disse, det være sig af organisatorisk, teknisk eller logistisk karakter.
Samtidig understøtter vores løsninger muligheden for at patienter og pårørende får mulighed for at forstå og give input til en ellers teknisk tung proces

Vores løsninger omfatter:

· Multiuser Virtual Reality
· Virtuelle Mock-up processer i skala 1:1
· Co-creation
· Wayfinding
· Ibrugtagningstræning

Vores services omfatter udvikling of distribuering af VR-løsninger, konsulentydelser i anvendelse af VR, samt services forbundet med drift af og forberedelse af VR-miljøer.

Link til egen hjemmeside: www.epiito.com

Reader Interactions