LeanLinking

LeanLinking er en cloud-baseret supplier relationsship management løsning udviklet til indkøbsfunktionen i mellemstore- og store virksomheder. Løsningen samler alle data relevante i forbindelse med evalueringen af leverandører og i samarbejdet med leverandører.

Link til egen hjemmeside: www.LeanLinking.dk

Reader Interactions