Open Doors Danmark

Open Doors Danmark er en kirkelig NGO som støtter forfulgte kristne i lande hvor der foregår en systematisk forfølgelse af kristne minoriteter. Vi arbejder under menneskerettigheds erklæringens paragraf 18 hvor enhver har ret til tanke-, samvittigheds- og religionsfrihed; denne ret omfatter frihed til at skifte religion eller tro og frihed til enten alene eller i fællesskab med andre, offentligt eller privat, at give udtryk for sin religion eller tro gennem undervisning, udøvelse, gudsdyrkelse og overholdelse af religiøse forskrifter

Vores opgave i Danmark er, at fundraise til uddannelse og udviklingsprojekter samt udbrede kendskabet om forfølgelse af kristne minoriteter i verden og de udfordringer som de står overfor.

Du kan læse mere om os og vores arbejde her www.opendoors.dk

Reader Interactions