PLSP

Hos PLSP A/S beskæftiger vi os med dataudveksling og integration i sundhedssektoren. Vi udvikler og driver en platform der via én indgang giver andre parter i sundhedsvæsnet mulighed for at udveksle sundhedsdata med alle læge- og speciallægekliniker i Danmark.

Samtidig deltager vi aktivt i arbejdet med en fortsat digitalisering af sundhedsvæsnet, specielt med henblik på infrastruktur og datadeling.

For os er det vigtigt at vi laver løsninger der giver mening! Vores omdrejningspunkt er borgerens oplevelse af en sammenhængende sundhedssektor og optimering af klinikernes dagligdag!

Se mere på: www.plsp.dk

Reader Interactions