PROCES arkitekter

PROCES arkitekter har fokus på værdiskabelsen i de tidlige faser og brugen af fysiske rammer som redskab til at forbedre det liv, der skal leves i bygningerne – altså koblingen mellem rum og adfærd.

PROCES arkitekter arbejder i krydsfeltet mellem adfærd, proces og byggeri.
Vi besidder en bred tværfaglig viden om adfærd, processer, indretning, inventar, byggeri, byggeriets lovgivning og økonomi. Vi rådgiver om alt fra rum og indretning som strategiske redskaber til byggetekniske løsninger og “sundhed og sikkerhed” på byggepladsen.

Vi kan som jeres rådgivere føre jer sikkert gennem processen fra projektets første faser, inden beslutningen om I vil bygge overhovedet er truffet, frem til afleveringen af byggeriet.

PROCES arkitekter består af Pernille og Mark, der har arbejdet mere end 10 år sammen i anden rådgivende virksomhed. Pernille er uddannet arkitekt i 2002 med speciale i restaurering af bevaringsværdige bygninger, og Mark er uddannet bygningskonstruktør i 2007 med speciale i brandforhold. Vores metode er kendetegnet ved at vi samskaber med bygherrer og brugere, så vi opnår resultater, der både er smukke, funktionelle og fremtidssikrede.
Vores forskellige kompetencer er vores styrke, og fusionen af kompetencerne er det, der giver jer værdi.

Link til egen hjemmeside: www.procesark.dk

Reader Interactions