iBinder

iBinder arbejder med at skabe bedre dokumentation og mindre risiko i byggeriet. 
Det gør vi ved hjælp af digitale værktøjer, der understøtter processerne i byggeriet, også kaldet IKT-værktøjer. De processer som traditionelt er forbundet med høje omkostninger og risiko for fejl. Vi gør det med det formål at skabe bedre økonomi og færre fejl i byggeriet.

Læs mere om iBinder på www.ibinder.com.

Reader Interactions