IKA

AIKA er en uafhængig forening, der arbejder indenfor området offentligt indkøb. Foreningen består af ca. 650 medlemmer, der alle repræsenterer enten offentlige ordregivere (eks. kommuner, regioner og selvejende institutioner) eller leverandører til det offentlige (private virksomheder).

Igennem vores arbejde søger vi primært:
· at skabe de optimale rammer for videndeling blandt vores medlemmer – eks. igennem ERFA grupper og netværk
· at opkvalificere vores medlemmer fagligt igennem kurser og uddannelser
· at søge indflydelse blandt instanser og interessenter indenfor offentligt indkøb igennem deltagelse i råd, udvalg og andre relaterede grupper.

Foreningen tegnes af en medlemsvalgt bestyrelse bestående af 9 medlemmer og administreres af et sekretariat med i alt 3 ansatte. Læs mere på ika.dk

Link til egen hjemmeside: www.ika.dk

Reader Interactions