LarsThomsen

Jeg vil hjælpe mennesker og organisationer med at hjælpe sig selv, med at gøre det, de har valgt at ville gøre!

Profil
Jeg er pragmatiker med mange års solid organisations- og lederudviklingserfaring, og har erfaring fra store og små virksomheder i både det offentlige og i det private erhvervsliv. Jeg er omhyggelig med at balancere indsatsen mellem management (mål, retning og strategi) og leadership (det ledelsesmæssige håndelag). Jeg er optaget af at skabe bæredygtige resultater og tænke i helheder. I mit arbejde involverer jeg mennesker i resultatskabelse, fordi det har stor effekt at give andre mennesker betydning.

Kernen i min virksomhed
• Udvikling af ledergrupper
• Coaching af ledere og medarbejdere
• Udvikling af projektgrupper og teams
• Ansættelser og afskedigelser
• Krisehjælp
• Kurser og seminarer

Eksempler på opgaver
Løbende coaching, sparring og rådgivning af ledergruppe (over flere år) i forbindelse med implementering af ny organisationsstruktur på tværs af den danske energisektor.

Har udviklet og gennemfører lederudviklingsforløb (det ledelsesmæssige håndelag) der strækker sig over 3 moduler á 3 dages varighed. Har gennemført 14 forløb over de seneste 4 år.

Udvikling og facilitering af en lang række seminarer for afdelinger og projektgrupper med specielle udfordringer eller opgaver. Primær fokus har været, at udviklingen støtter op om strategier og eksistensberettigelse. Har i en lang række af disse opgaver anvendt MBTI profilanalyser og Belbin temarolle profiler som grundlag.

Over en 3-årig periode har jeg gennemført en lang række sikkerhedskulturtiltag og -seminarer for både direktion, chefgrupper, ledergrupper og medarbejdere. Dette arbejde har haft direkte indflydelse på en målbar og væsentlig forbedret sikkerheds performance.

Coaching og løbende rådgivning af CEO og ledergruppe i forbindelse med fusion af to virksomheder.

Rekrutteringsopgaver i både store internationale koncerner og i det offentlige.

Håndtering af stress- og krisesituationer for både medarbejdere og ledere.
Se mere her: www.larsthomsen.dk

Reader Interactions