Lars Thomsen Organisationsudvikling

Organisationsudvikling med mennesker i fokus.

Kernen i min virksomhed
• Udvikling af ledergrupper
• Coaching af ledere og medarbejdere
• Udvikling af projektgrupper og teams
• Stressforebyggelse og -håndtering
• Kurser og seminarer
• Krisehjælp

”Elevatortalen”
Jeg er for virksomheder – og mennesker der arbejder i virksomheder – hvad en lods og en maskinmester er for en supertanker! I oprørt og uvant farvand, hjælper jeg kommandobroen (ledelsen) med at navigere og træffe beslutninger. Desuden hjælper jeg med at sikre, at maskinen (medarbejderne) er velplejet og har det godt.

Profil
• Pragmatiker med mere end 20 års solid organisations- og lederudviklingserfaring fra store og små virksomheder i både det offentlige og i det private erhvervsliv
• Omhyggelig med at balancere indsatsen mellem management (mål, retning og strategi) og leadership (det ledelsesmæssige håndelag)
• Optaget af at skabe bæredygtige resultater og tænke i helheder
• Involverer mennesker i resultatskabelse, fordi det har stor effekt at give andre mennesker betydning

Eksempler på opgaver

• Løbende coaching, sparring og rådgivning af ledergruppe (over flere år) i forbindelse med implementering af ny organisationsstruktur på tværs af den danske energisektor

• Har udviklet og gennemfører et lederudviklingskursus (med fokus på det ledelsesmæssige håndelag) der strækker sig over 3 moduler á 3 dages varighed. Har gennemført 23 forløb over de seneste 10 år.

• Udvikling og facilitering af en lang række seminarer for afdelinger og projektgrupper med specielle udfordringer eller opgaver. Primær fokus har været, at udviklingen støtter op om strategier og eksistensberettigelse. Har i en lang række af disse opgaver anvendt MBTI profilanalyser.

• Gennemført en lang række sikkerhedskulturtiltag og -seminarer for både direktion, chefgrupper, ledergrupper og medarbejdere over en tre årig periode. Dette arbejde har betydet en målbar og væsentlig forbedret sikkerheds performance.

• Coaching og løbende rådgivning af CEO og ledergruppe i forbindelse med fusion af to virksomheder.

• Håndtering af stress- og krisesituationer for både medarbejdere og ledere.

Se mere her: www.larsthomsen.dk

Reader Interactions