PartnerFinans

PartnerFinans hjælper private og selvstædige erhvervsdrivende med at få styr på økonomien og forvalte deres værdier og formuer bedst muligt, for at de derigennem kan opnå tryghed, sikkerhed og størst mulig velfærd.
Vores fokus og kerneydelser tager derfor udgangspunkt i boligen, da økonomien omkring denne er noget af det, der fylder mest, og dermed er optimering af dispositionerne omkring boligøkonomien afgørende for følelsen af økonomisk tryghed og sikkerhed for de fleste. Alle vores rådgivere er derfor specialiserede indenfor finansiering af fast ejendom både i forbindelse med køb og salg og med hensyn til mere langsigtede strategier for gældspleje.

PartnerFinans ønsker at skabe stærke og varige relationer med kunderne ved at lytte, analysere og forstå deres situation og ønsker, og der ud fra anvise værdifulde, individualiserede løsninger på den korte og lange bane, som kan sikre kundens økonomiske uafhængighed og selvstændighed. Vores rådgivere er derfor også uddannede til af yde generel helhedsorienteret økonomisk rådgivning for private og selvstædige erhvervsdrivende hvilket også inkluderer rådgivning om forsikring, pension og investeringer. Er der brug for specialistrådgivning, så er der iPartnerFinans gruppen centralt placerede eksperter til rådighed indenfor disse områder.

De stærke relationer skal bygge på gensidig tillid og respekt opbygget gennem dialogen og viaPartnerFinans’ levering af ydelser, der er kendetegnet ved kvalitet, ekspertise, grundighed, orden og værdi for kunden.
Det er vigtigt forPartnerFinans at vise sit værd, før der kræves honorar.PartnerFinans tilbyder altid et gratis uforpligtende møde, for derigennem af få afklaret, hvad mulighederne vil være for kunden i den givne situation.
Vi starter kun sager op, hvor vi er sikre på at skabe merværdi for kunderne.

Link til egen hjemmeside: www.partnerfinans.dk.

PartnerFinans logo
Kontakt