SEOGS

Strategisk Eksport Og Salg, i kort omtale, SEOGS, er en konsulentvirksomhed, hvis fornemste opgave er at hjælpe danske virksomheder ind på det tyske marked og vice versa.

Som navnet fortæller er det hovedsageligt det strategiske arbejde der aktivt udføres.

Vi varetager hovedsageligt følgende opgaver:

Dataindsamling, eksportrådgivning, udarbejdelse og udførelse af strategiske analyser, samt tolkebistand og fagsproglig tyskundervisning.

Når du vælger SEOGS som samarbejdspartner, vælger du en virksomhed der har høj ekspertise på det tyske marked og som har mange sparringspartnere i både Tyskland og Danmark.

Læs mere på www.strategiskeksportogsalg.dk.

Kontakt os i B14 på Workspace Haslegården.

SEOGS logo